Οικολογία:

Πώς το βιοκαύσιμο (biodiesel) διαφέρει από το συμβατικό diesel πετρελαίου; Λόγω στη σύνθεση της πρώτης ύλης του, το biodiesel είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από το θείο και τις αρωματικές ουσίες, που περιέχονται στα πετρελαιοειδή.
Και για αυτό:
Α. Οι εκπομπές των μοριακών μερών μειώνονται 55% από το πετρέλαιο (diesel).
Β. Οι εκπομπές του μονοξείδιου του άνθρακα μειώνεται 44%.
Γ. Οι εκπομπές της θειικής τέφρας μειώνεται κατά 100%.
Δ. Οι εκπομπές των τοξικών αερίων μειώνονται κατά 90%.
Ε. Περιέχει χαρακτηριστικά μειωμένο θείο (<15ppm).
Στ. Περιέχει οξυγόνο 11% σε βάρος, το οποίο αποτελεί την ελαφρώς χαμηλότερο βαθμό θέρμανσής (ενεργειακό περιεχόμενο). Για κάθε μονάδα ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του βιοντήζελ, 3,2 μονάδες ενέργειας κερδίζονται.
Ζ. Το biodiesel έχει ένα υψηλότερο δεκαεξάνιο από το diesel πετρελαίου. Είναι αισθητό ότι το οικολογικό βιοκαύσιμο συμβάλλει στην τέλεια ισορροπία του οικοσυστήματος.
Επίσης σημαντικό είναι ότι στο βιοκαύσιμο δεν παρουσιάζεται μόλυνση σε περίπτωση διαρροής του στο περιβάλλον.

Δηλαδή συμβάλλει στην μείωση του τοξικού νέφους που μαίνεται πάνω από όλες τις μεγάλες σύγχρονες πόλεις. Το biodiesel έχει ένα πολύ θετικό κέρδος καθαρής ενέργειας και είναι αναγκαίο να επιβληθεί για να προσβλέπουμε σε ένα καθαρότερο κόσμο του μέλλοντος.

espa