Εταιρεία:

Η BioEnergia είναι 100% ελληνική εταιρεία με έδρα το «οικολογικό» Βιομηχανικό Πάρκο Λάκκωμα Χαλκιδικής και έχει σαν σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμου (biodiesel).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη την συμμετοχή τους σε βιοκαύσιμο με ποσοστό 5,75% του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που καταναλώνονται στον τομέα μεταφορών, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010. Έτσι και η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε. επιβάλλεται να επιτύχει τους στόχους αυτούς.
Η εταιρεία BioEnergia δημιουργήθηκε με σκοπό την παραγωγή αλλά και την διάθεση biodiesel στην Ελληνική αγορά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτή η επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου της χώρας μας.

Χρονική περίοδος Ποσότητα biodiesel σε χιλιόλιτρα
1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2006 91.000
1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2007 114.000

Η εταιρεία BioEnergia συνεργάζεται στενά με τους μεγαλύτερους διεθνής οίκους, οι οποίοι αναπτύσσουν παγκοσμίως τις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες. Ώστε να διανέμεται στην Ελληνική αγορά, υψηλής ποιότητας προϊόν.

espa